Political & propaganda
posters page 3 of 4

political and propaganda posters :  1  2  3  4Głosujemy za pomyślną
przyszłością naszej
socjalistycznej ojczyzny
We vote for happy future
of our socialist homeland
Waldemar Swierzy
propag.; 1970; size B1
price: 90 €IX Światowy
Kongres Związków
Zawodowych Praga
IX World Congress
Włodzimierz Terechowicz
political, 1977; size B1
price: 170 €22 Lipca Ojczyźnie
July 22nd for Homeland
Szmidt
propag,; 1970; size B1
price: 45 €


Kto o zdrowie dba,
ten na fundusz ma!
Małgorzata
Komorowska - Mosińska
propag.; 1972; size B1
price: 170 €


Dni Trybuny Ludu
Days of „Trybuna Ludu”

Eryk Lipiński
propag.; 1974; size B1
price: 170 €Święto Trybuny Ludu
Festival
of „Trybuna Ludu”

Eryk Lipiński
propag.; 1976; size B1
price: 170 €Ochotnicze Hufce Pracy budują nowoczesną Polskę!
Voluntary Work Corps build
modern Poland!
Jan Kotarbinski
propag.; 1976; size B1
price: 170 €Wszystko co nasze
Polsce oddamy!
V Zjazd ZHP
Jan Kotarbinski
propag.; 1975; size B1
price: 170 €

115 rocznica urodzin W. Lenina
W. Lenin's 115
th birthday anniversary
Jarosław Jasiński
propag.; 1984; size B1
price: 170 €
political and propaganda posters :  1  2  3  4

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books


sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl

poster gallery