Political & propaganda
posters page 3 of 6

political and propaganda posters :  1  2  3  4  5  6Glosujemy za pomyslna
przyszloscia naszej
socjalistycznej ojczyzny
We vote for happy future
of our socialist homeland
Waldemar Swierzy
propag.; 1970; size B1IX Swiatowy
Kongres Zwiazkow
Zawodowych Praga
IX World Congress
Włodzimierz Terechowicz
political, 1977; size B1
22 Lipca Ojczyźnie
July 22nd for Homeland
Szmidt
propag,; 1970; size B1
price: 75 €


Kto o zdrowie dba,
ten na fundusz ma!
Małgorzata
Komorowska - Mosińska
propag.; 1972; size B1
price: 170 €


Dni Trybuny Ludu
Days of „Trybuna Ludu”

Eryk Lipiński
propag.; 1974; size B1Święto Trybuny Ludu
Festival
of „Trybuna Ludu”

Eryk Lipiński
propag.; 1976; size B1Ochotnicze Hufce Pracy budują nowoczesną Polskę!
Voluntary Work Corps build
modern Poland!
Jan Kotarbinski
propag.; 1976; size B1PZPR partią klasy
robotniczej
PZPR the party
of the working class
Andrzej Nowaczyk
propaganda; size B1
price: 100 €


115 rocznica urodzin W. Lenina
W. Lenin's 115
th birthday anniversary
Jarosław Jasinski
propag.; 1984; size B1
price: 300 €Partia jednoczy wszystkie
tworcze siły narodu
The party unites all creative
forces of a nation
Andziej Nowaczyk
propaganda; size B1

Nie militaryzacji kosmosu
No to militarization of outer space
 Jasinski

propag.;
size B1 
Dzis zbudujesz model,
jutro prawdziwa maszyne
Today you build a model,
tomorrow a real machine
Wiktor Gorka
size B1; 1955

price: 1000 €
Swieto Lotnictwa Polskiego -
23. VIII. 1956
Polish Aviation Festival - 23. VIII. 1956
propaganda poster, size B1

price: 625 €NATO zagrozeniem
pokoju
NATO, a threat to peace

Szostak
propaganda poster
1983; small size
political and propaganda posters :  1  2  3  4  5  6

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books


sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl

poster gallery