Political & propaganda
posters page 3 of 4

political and propaganda posters :  1  2  3  4Głosujemy za pomyślną
przyszłością naszej
socjalistycznej ojczyzny
We vote for happy future
of our socialist homeland
Świerzy Waldemar
propaganda poster 1970s
size B1, price: 90 €
IX Światowy Kongres Związków Zawodowych Praga
IX World Congress
Terechowicz
political, 1977
size B1, price: 170 €

22 Lipca Ojczyźnie July 22nd for Homeland
Szmidt
propaganda poster 1970s
size B1
price: 45 €Kto o zdrowie dba,
ten na fundusz ma!
M. Komorowska
-Mosińska
propaganda, 1972
size B1
price: 170 €


Dni Trybuny Ludu
Days of „Trybuna Ludu”

Eryk Lipiński
propaganda, 1974
size B1
price: 170 €Święto Trybuny Ludu
Festival of „Trybuna Ludu”

Eryk Lipiński
propagadna, 1976
size B1
price: 170 €Ochotnicze Hufce Pracy budują nowoczesną Polskę!
Voluntary Work Corps build
modern Poland!
Kotarbinski
propaganda, 1976
size B1
price: 170 €Wszystko co nasze
Polsce oddamy!
V Zjazd ZHP
Kotarbinski
propaganda, 1975
size B1
price: 170 €

115 rocznica urodzin W. Lenina
W. Lenin's 115
th birthday anniversary
J. Jasiński
propagadna, 1984
size B1
price: 170 €
political and propaganda posters :  1  2  3  4

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books


sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl

poster gallery