Political & propaganda
posters page 5 of 5

political and propaganda posters :  1  2  3  4  542 Rocznica Rewolucji
Październikowej
42nd Anniversary of
October Revolution
Wanda Gołogowska
propag.; 1959; size B1
price: 500 €Pokój i przyjaźń
między narodami
Peace and friendship
between nations
Jan Maciejiczek
propag.; size B1
price: 625 €XV lat Polski Ludowej
15 years of Polish
People's Republic

Ryszard Twardoch
propag.; 1959; size B1
price: 500 €
1000-lecie Państwa
Polskiego
1000 anniversary of
Polish State

Tadeusz Jodłowski
propag.;  size 83 x 120cm
price: 1250 €
22 lipca
July 22nd

Jerzy Treutler
propag.; small size
price: 200 €"Po raz pierwszy chłop..."
Bolesław Bierut
"For the first time
peasandt..."
Bolesław Bierut
propag.; small size
price: 225 €1 maj
May Day

Duzy
propag.; small size
price: 150 €Prasa radziecka
The soviet press

M. Teodorczyk
propag.; small size
price: 250 €

Poznawajcie przodujące
metody rolnictwa...
Explore the most
successful methods
of agriculture
R. Nowicki
propag.; 1954; small size
price: 250 €20 stycznia 1957
Wybierzemy sejm
suwerenny - najwyższą
władzę narodu

propag.; small size
price: 200 €

"Papiernicy i drzewiarze...!"
Alicja Laurman-Waszewska

propag.;
small size
price: 200 €

Książki "Wiedzy powszechnej"
R. Nowicki

propag.;
1954; small size
price: 450 €


1 maj; May Day
K. Kandefer

propag.;
1959; size B1 
price: 800 €

1 maj; May Day
Tadeusz Jodłowski

propag.; 
size B1 
price: 500 €

Dzień Górnika
Miner Day
Radosław Gorecki

propag.;
1959; size B1 
price: 375 €Konstytucja PRL art. 35
Alicja Laurman-Waszewska
propag.; 
small size
price: 150 €political and propaganda posters :  1  2  3  4  5

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl