Political & propaganda
posters page 2 of 5

political and propaganda posters :  1  2  3  4  5Jedność narodu
Unity of the Nation
 Witold Mysyrowicz
propag.; 1980; size B1
price: 45 €
Przewodzi partia
The Party leads
Karol Śliwka
propag.; 1973; size B1
price: 75 €
PPR Polska Partia
Robotnicza
5 stycznia 1942

propag.; size B1
price: 75 €
Węgry 1956 w plakacie
Hungary 1956 in poster
Wiesław Rosocha
propaganda; 2007
size B1
price: 40 €
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Polish Socialist
Youth Union
Jan Kotarbiński

 political; size B1
price: 170 €
Kongres Młodzieży Polskiej
Polish Youth Congress
Jan Kotarbinski
Karczewski

political; 1976; size B1
price: 170 € 

1 Maja święto ludzi pracy
May Day, holiday of the working people
Tomasz Rumiński
propag.; 1976; size 2 x B1
price: 120 €
Braterska Przyjaźń
Brotherliness
Wiesław Bakal
movie; 1958; size B1
price: 170 €
Dni Literatury
Radzieckiej w Polsce
Days of Soviet
Literature in Poland

Tomasz Rumiński
propag.; 1977; size B1
price: 170 €XXX Jubileuszowe
Dni Filmu Radzieckiego
XXX Jubilee Days
of Soviet movie

propag.; 1976; size B1
price: 170 €


Leninizm - zwycięski
sztandar naszej epoki
Leninism - the victorious
banner of our time

Jakub Erol
propag.;
1969; size B1 
price: 150 €
Lenin w twórczości filmowej
Lenin in Cinematography
Eryk Lipinski
political; 1970; size A1
price: 375 €

Feliks Dzierżyński
setna rocznica urodzin
Feliks Dzierżyński's 100
th birthday anniversary
propag.; size B1; 1977
price: 170 €


Feliks Dzierżyński
propag.; size B1; 1977
price: 170 €50 lat kinematografii radzieckiej
50 Years of Soviet Cinematography
Eryk Lipinski
political; 1967; size B1
price: 110 €


political and propaganda posters :  1  2  3  4  5

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl