Political & propaganda
posters page 4 of 6

political and propaganda posters :  1  2  3  4  5  6Rocznica wyzwolenia
Warszawy
Warsaw Liberation
Anniversary

Jerzy Czerniawski
propag.; 1975; size B1
price: 45 €Święto Odrodzenia
Rebirth Holiday
Kud
propag.; 1978; size B1
price: 150 €25 lat PRL
25 years of the
People's
Republic of Poland

Bronisław Zelek
propag.; 1969; size B1
price: 45 €


Międzynarodowy
Rok Dziecka
International Day
of The Child

S. Wedecki
propag.; 1979; size B1
price: 170 €Międzynarodowy
Dzień Kobiet
International
Women's Day

Jan Kotarbinski
propag.; 1977; size B1
price: 170 €XXX lat Polski Ludowej
30 years of Polish
People's Republic

Krystyna
Borowicz - Żmijewska

propag.; 1974; size B1
price: 170 €

lenin propaganda poster

119 rocznica urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina
119th anniverary of the birth of Lenin
M. Płoza-Doliński
propag.; 1989; size B1

Młodzieżowe
Święto Plonów
Youth Harvest Festival

Jan Kotarbinski
propag.; 1975; size B1
price: 170 €V Kongres ZSL
V ZSL Congress

Karol Śliwka
propag.; 1969; size A1
price: 170 €V Kongres ZSL
V ZSL Congress

Karol Śliwka
propag.; 1969; size A1
price: 170 €Centralne Dożynki
Płock 1976
Central Harvest
Festival Płock 1976

Danuta Cesarska
propag.; size B1
price: 170 €


Nie militaryzacji kosmosu
No to militarization of outer space
Seweryn Jasiński

propag.;
size B1 
price: 40 €

poster first-may 1-maja bielecka

1 maja
May Day

W. Bielecka
propag.; size B1
price: 200 €

poster first-may 1-maj dubiel

1 maja 
Swieto ludzi tworczej pracy
May Day - People's holiday of creative work

J. Dubiel
propag.; 1974; size B1
price: 200 €


political and propaganda posters :  1  2  3  4  5  6

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl