POLISH THEATER POSTERS

1  2  3  4  5  6  7  8Sprawa Dantona
The Danton Case
Przybyszewska S.
Roman Cieslewicz
theater; 1974; size B1
price: 95 €Dziady
Adam Mickiewicz
Roman Cieslewicz
theater; 1967, B1
price: 200 €
Dziady
Forefathers' Eve
Adam Mickiewicz
Jerzy Czerniawski
theater; 1978; 31x49cm
price: 25 €Historia
History
Gombrowicz W.
Stasys Eidrigevicius
theater
; 1991
size 92 x 66 cm
price: 105 €
All inclusive
Modzelewski M.
Michał Ksiazek
theater; 2007; size B1
price: 30 €Balladyna
Juliusz Slowacki
Jan Lenica
theater; 1994; size B1
price: 70 €Pan Jowialski
Aleksander Fredro
Jerzy Czerniawski
theater; 1977; size B1
price: 45 €Zwierzoczlekoupior
Konwicki T.
Stasys Eidrigevicius
theater; 1988; size B1
price: 45 €
Ksiądz H. czyli Anioly
w Amsterdamie
Priest H., or Angels
in Amsterdam
Pankowski M.
Mirosław Adamczyk
theater; 2009; size B1
price: 20 €Lilla Weneda
Juliusz Slowacki
Rubin W.
Franciszek Starowieyski
theater; 2007; size B1
price: 40 €
Miasteczko G.
Walczak M.
Leszek Żebrowski
theater; 2008; size B1
price: 20 €

Cialopalenie
Bukowski M.
Jan Sawka
theater; 1997; size B1
price: 65 €


Balladyna
Słowacki J.
Marian Nowinski
theater; size A1; 1984
price: 65 €Ferydurke
Gombrowicz W.
Jerzy Czerniawski
theater; 1992; size B1
price: 40 €Dwie glowy ptaka
Two heads of the bird
Terlecki W.
Andrzej Pagowski
theater; 1990; size B1
price: 40 €Polish Theater Posters:  1  2  3  4  5  6  7  8

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl