POLISH THEATER POSTERS

1  2  3  4  5  6  7  8Sprawa Dantona
The Danton Case
Przybyszewska S.
Roman Cieslewicz
theater; 1974; size B1
price: 75 €Dziady
Adam Mickiewicz
Roman Cieslewicz
theater; 1967, B1
price: 150 €Panna Tutli Putli
Miss Tutli Putli
Witkacy
Andrzej Klimowski
theater; 1997; size B1
price: 25 €Dziady
Forefathers' Eve
Adam Mickiewicz
Jerzy Czerniawski
theater; 1978; 31x49cm
price: 25 €
All inclusive
Modzelewski M.
Michał Książek
theater; 2007; size B1
price: 20 €Balladyna
Juliusz Slowacki
Jan Lenica
theater; 1994; size B1
price: 25 €Pan Jowialski
Aleksander Fredro
Jerzy Czerniawski
theater; 1977; size B1
price: 45 €Zapolska, Zapolska
Andrzej Pagowski
theater; 1990; size B1
price: 60 €
Ksiądz H. czyli Anioły
w Amsterdamie
Priest H., or Angels
in Amsterdam
Pankowski M.
Mirosław Adamczyk
theater; 2009; size B1
price: 20 €Lilla Weneda
Juliusz Slowacki
Rubin W.
Franciszek Starowieyski
theater; 2007; size B1
price: 25 €
Miasteczko G.
Walczak M.
Leszek Żebrowski
theater; 2008; size B1
price: 20 €

Ciałopalenie
Bukowski M.
Jan Sawka
theater; 1997; size B1
price: 15 €


Balladyna
Słowacki J.
Marian Nowiński
theater; size A1; 1984
price: 65 €Ferydurke
Gombrowicz W.
Jerzy Czerniawski
theater; 1992; size B1
price: 40 €Dwie głowy ptaka
Two heads of the bird
Terlecki W.
Andrzej Pagowski
theater; 1990; size B1
price: 40 €Polish Theater Posters:  1  2  3  4  5  6  7  8

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl