POLISH THEATER POSTERS

1  2  3  4  5  6  7  8Witkacjada
Stanislaw Ignacy Witkiewiewicz
Wieslaw Walkuski
event; 1995; size B1
price: 45 €Noc listopadowa
Stanislaw Wyspianski
Jerzy Czerniawski
theater; 1979; size B1
price: 45 €
Kolęda Nocka
Bryll E.
Jerzy Czerniawski
theater; 1980; size 1/2 B1
price: 55 €
Milosc na Krymie
Love in the Crimea
Slawomir Mrozek
Jerzy Czerniawski
theater; 1994; size B1
price: 45 €
Dziady
Mickiewicz A.
Franciszek Starowieyski
theater; size A1; 1984
price: 150 €Emigranci
Emigrants
Mrozek S.
Stasys Eidrigevicius
theater; 1988; size B1
price: 195 €Kram z piosenkami
Market of Songs
Leon Schiller
Mieczyslaw Gorowski
theater; 1990; size B1
price: 30 €
Sol Ness
Bygmaster Solness
Henryk Ibsen
Robert Czerniawski
event; 2011; size B1
price: 25 €Zawisza Czarny
Juliusz Słowacki
Piotr Młodożeniec
theater; 2010; size B1
price: 25 €Niewinna grzesznica
Grabiński W.
Waldemar Swierzy
theater; 1985; size B1
price: 200 €
Być jak Kazimierz Deyna
Be like Kazimierz Deyna
Paczocha R.
Michał Książek
theater; 2010; size B1

price: 30 €
Willkommen w Zoppotach

Nowaczyński A.
Andrzej Krajewski
theater; 2011; size B1
price: 30 €
Murzyn warszawski

Antoni Słonimski
Orzechowski A.
Andrzej Krajewski
theater; 2015; size B1
price: 30 €Pan Tadeusz
theater; size B1
price: 30 €


Polish Theater Posters:   1  2  3  4  5  6 7 8

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl