PROMOTION, ADVERTISING
AND EVENT POSTERS part 3

1   2   3   4  Polish Poster Gallery
Wieslaw Walkuski
promotional; 2001; size B1
price: 15 €


Dico Cracovia
Mieczyslaw Gorowski
event; 1995; size B1
price: 60 €


Stulecie Towarzystwa
Chirurgów Polskich
Centenary of the Polish
Surgical Association
Mieczysław Gorowski
event; 1986; size A1
price: 60 €
X Biennale sztuki dziecka
X Biennial of Art for Children
Wiktor Sadowski
exhibition; 1995; size B1
price: 45 €Elite - Libreria Espanola
Elite - Spanish Bookstore
Wiktor Sadowski
promotion; 1992; size B1
price: 40 €O tychze pieknych ogrodach
Wieslaw Walkuski
event; 1997; size B1
price: 45 €
Art & Business
Wieslaw Walkuski
promotion; 1994; size B1
price: 30 €

XXI Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Lalkarskiej
XXI International Festival
of The Art of Puppetry
Józef Wilkoń
event; 2004
price: 40 €Opole '75
XIII Krajowy Festiwal
Polskiej Piosenki
The 13th National
Festival of Polish Song
Eryk Lipinski
event; 1975
price: 375 €38-me Kaliskie
Spotkania Teatralne
The 38th Theatre
Meetings in Kalisz
Taranek
event; 1975
price: 60 €4-ty Przegląd form
dokumentalnych
Leszek Zebrowski
promotion; 2001; size B1
price: 15 €Millennium Biskupstwa
Krakowskiego
Wiesław Grzegorczyk
event; 1999; size A1
price: 20 €European Cultural Month
Roman Kalarus
event; 1992; size B1
price: 40 €Galeria Plakatu Dydo
Dydo Poster Gallery
Tadeusz Grabowski
event; 2000; size B1
price: 15 €

poster theater-stu teatr-stu aleksiun

Teatr Stu, galeria
Theater STU, gallery
Jan Jaromir Aleksiun
promotion; 1976; size B1
price: 100 €
80 lat Muzeum Poczty i Telekomunikacji
80 years of Post and
Telecommunication Museum 
Stasys Eidrigevicius
event; 2001; size 68,7 x 46,6 cm
price: 75 €Za kurtyną
Behind the curtain
Leszek Zebrowski
promotion; 2004; size B1
price: 15 €

price: 40 €XII Międzynarodowe Biennale
Exlibrisu Współczesnego
Stasys Eidrigevicius
event; 1988; size 67,4 x 47,6 cm

price: 75 €


1   2   3   4  

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl