Social, work safety,
political postersTeraz mozesz czyscic
You can clean it now
Wiktor Gorka
work safety; 1957
size: 68 x 48 cm
price: 150 €
bhp poster

Brakoróbstwo
Wastage
propaganda
price: 150 €


Kabel może znalezc
się pod napieciem
The cable may
become live
Wiktor Gorka
work safety, 1957
price: 230 €
Tatusiu uważaj
Daddy be careful
Andrzej Kowalewski
work safety, 1952
price: 250 €

Człowiek blisko..
koło z rzutka
Man close..
wheel with dart
Władysław Janiszewski
work safety
price: 150 €Formy odlewnicze ustawiaj
prawidlowo
Place the molds properly
Mieczysław Teodorczyk
work safety
price: 180 €Gapa - postrach kierowców
Dreamer - drivers's terror
Anorawska - Fiedorowicz
work safety; 1957
price: 275 €Bede uwazal przy pracy-
pamietam o tobie
I will be carefull at work-
I remember about you
Andrzej Kowalewski
work safety
price: 275 €
Lepiej dwa razy się
zabezpieczyc
niz raz spasc
Better protect yourself twice than fall down once
work safety
price: 300 €Mydła tylko
ze znakiem „Jelen”
Soaps only
with the sign „Jelen”
Jerzy Cherka
work safety, 1958
price: 750 €Nawet może spadac
May even fall
Bolesław Penciak
work safety; 1956
price: 200 €Na Mazurach i Pojezierzu Augustowskim
On Masuria and Augustow
Lake District
Jerzy Srokowski
promotion
price: 300 €
Nigdy ręką
Never by hand
Jerzy Przygodzki
work safety
price: 180 €On tez jechal
He also drove
Wojciech Wenzel
work safety, 1957
price: 200 €Pamietaj o uziemieniu
Remember about the ground
Jerzy Przygodzki
work safety; 1954
price: 150 €Pamietaj, przed praca poznaj przepisy BHP
Remember, before work
learn the rules of BHP
G. Majewski, Slomczynski
work safety, 1957
price: 150 €
Panie Kierowco proszę
uwazac na dzieci!
Driver sir, please watch
out for children!
Czechowicz
work safety
price: 100 €Podczas ruchu maszyny
During the machine's movement
Andrzej Kowalewski
work safety
price: 75 €Pirat; Pirate
work safety
price: 375 €Pracuj z osłona
Work with the cover
Gawrys
work safety
price: 180 €
Prawidlowe metody pracy gwarancja twego bezpieczenstwa
Correct working methods
guarantee your safety
Władysław Janiszewski
work safety
price: 130 €Spadnie tylko kamien
Just a stone falls down
work safety
price: 180 €Sprawdzaj brak napiecia
tylko wlasciwymi wskaznikami
Check the lack
of tensions just
with correct indicators
Władysław Janiszewski
work safety, 1955
price: 150 €Stosuj osłone –
unikniesz porazenia
Use the cover –
you will avoid a paralysis
Gawrys
work safety, 1954
price: 225 €
Tak zabezpieczyles –
mozesz jechac
So you have secured -
you can go
Jerzy Przygodzki
work safety, 1956
price: 130 €Tak przetaczaj,Tak otwieraj
So marshal, so open
Wojciech Wenzel
work safety, 1955
price: 180 €Przed praca sprawdz prawidlowe
dzialanie oslon zabezpieczajacych
Before work check correct operation of security covers
Jerzy Przygodzki
work safety
price: 130 €Tep muchy
Exterminate flies
Józef Mroszczak
work safety
price: 600 €
  Tu bezpiecznie,
Tu grozi smierc
Here safely, Here is death
Władysław Janiszewski
work safety, 1956
price: 220 €Tylko tak!
Only this way!
Tadeusz Kobak
work safety, 1957
price: 220 €Unikniesz wypadku
Avoid an accident
Bocianowski, Gorka
work safety
price: 120 €Tu jeżdzą ryzykanci
Wiktor Gorka
work safety; 1967
price: 375 €

Uszkodzonie oprzyrządowanie,
ryzykujesz życiem
Faulty instrumentation,
risking your life
Andrzej Kowalewski
work safety, 1953
price: 150 €Uziemiles –
pracujesz bezpiecznie
You've grounded –
you work safely
Jerzy Przygodzki
work safety
price: 150 €Walka z pylem
to walka o zdrowie
The fight against dust is the fight for health
Jerzy Przygodzki
work safety
price: 75 €

work safety poster

Chwila nieuwago niszczy dorobek całego życia

A moment of inattention destroys goods of all life
B. Bocianowski
work safety; 1959; size A1

work safety poster

Najczęstszą przyczyną pożarów
The most common cause of fires
Andrzej Kowalewski
work safety, size A1

work safety poster

Strzeżmy nasze zagrody i dobytek przed pożarem
Let's protect our goods from the fire
G. Majewski
work safety; size A1

work safety poster

Nie podchodź!
Stay back!
Z. Waszewski

work safety; size A1
W czasie pracy czerpaka
nie przebywaj w wagonie
During the scoop's work
don't be inside the carriage
Mieczysław Piotrowski
work safety, 1954
price: 350 €


Woda toaletowa Chat Noir
Eau de toilette Chat Noir
Andrzej Grabianski
1959, promotion
price: 500 €Wszystkie oczy
zwrocone na BHP
All eyes on BHP
Andrzej Kowalewski
work safety
price: 150 €Wylacz, poczekaj, czysc
w zupelnym bezruchu
Turn off, wait, clean
the machine after it stops
Andrzej Kowalewski
work safety
price: 150 €
Zaloz oslone
Put on the cover
Jerzy Przygodzki
work safety, 1956
price: 150 €Zanim odpalisz,
tak zabezpiecz dojscia
Before running,
so secure reaching
Jerzy Przygodzki
work safety
price: 100 €Zatruwa twoją krew
Poisons your blood
Jerzy Przygodzki
work safety
price: 350 €Zetrzyj, nie narazaj
siebie i innych
Wipe, don't expose
yourself and others
Alicja Laurman-Waszewska
work safety, 1957
price: 180 €
Zbierajcie odpadki uzytkowe
Reclaim waste utility
Władysław Janiszewski
work safety
price: 150 €Zglos usterki i uszkodzenia
Report faults and damage
Jerzy Przygodzki
work safety, 1958
price: 130 €Alkohol wrog drog
Alcohol roads enemy
Eugeniusz Skorwider
2007, work safety
price: 25 €Dynamit i spłonki
noś w skrzynkach
Dynamite and blasting
caps carry in boxes
Jan Słomczyński
work safety, small size
price: 300 €
Oberwij, bo ja nie mogę
ładować
Andrzej Kowalewski
work safety, small size
price: 200 €Pętla urwie Ci nogę!
The loop
will break your leg!
Wiktor Górka
work safety; 1957
small size
price: 375 €Zabezpiecz się
przed wypadkiem
Secure yourself
before the accident
Jerzy Przygodzki
work safety; small size
price: 200 €Nie czepiaj się samochodu
Leave the car
Zbigniew Piotrowski
work safety; 1954; size B2
price: 300 €Uważaj! Transmisja biegnie
z szybkością pociągu!
Watch out! Transmission runs
with the speed of the train!
Wojciech Zamecznik
work safety; size B2
price: 625 €

Bezpiecznie
Safely
B. Penciak
work safety; 1956; small size
price: 250 €

Zawiśnięte drzewo ściągnij linami -
unikniesz kalectwa
Waldemar Świerzy
work safety, small size
price: 450 €


Bez osłony nie frezuj
Don't mill without any cover
Zbigniew Waszewski
work safety, 1959
price: 250 €

Bezpiecznie...i jak po masle
Safely...and swimmingly
Mieczysław Teodorczyk
work safety, 1954
price: 300 €

BHP moj najlepszy przyjaciel
BHP my best friend
Tadeusz Kobak
work safety, 1956
price: 200 €Chron rece –
beda ci sluzyc cale życie
Protect your hands – they will be
serv you all your life
Jerzy Przygodzki
work safety
price: 150 €

Kiermasz najnowszych materialow
Fair of the newest fabrics
Teresa Byszewska
work safety
price: 750 €

Klucz do skrzyni – to klucz to bezpieczenstwa
Key to the chest – key to safety
Kociszewski, Swietlik
work safety
price: 400 €Nie bierz z niego przykladu
Don't follow his exaple
Kajetan Szczurek
work safety
price: 250 €

Nie podchodz - strefa niebezpieczna
Don't come - danger zone
Wiktor Gorka
work safety, 1955
price: 400 €

Odpowiednia oliwiarka
do każdego zakamarka
Right lubricator into every corner
Waldemar Swierzy
work safety, 1954
price: 700 €Pyl; Dust
Jerzy Przygodzki
work safety
price: 200 €

Rapid pierze szybko i dokladnie
Rapid washes quickly and accurately
Bohdan Bocianowski
promotion, 1958
price: 750 €

Skonczyles robote –
zdaj do magazynu
You finished your work –
rely to the magazine
Jan Slomczynski
work safety
price: 170 €Tak trzymaj – ochronisz palce
Hold the hands like this –
you'll protect your fingers
Władysław Janiszewski
work safety, 1956
price: 300 €

Tak zabezpiecz
Protect like this
Mieczysław Teodorczyk
work safety
price: 400 €

Tu pospiech drogo kosztuje
Rush here can cost you dearly
Tadeusz Kobak
work safety, 1957
price: 500 €


ABC bezpiecznego spinania
ABC of safe hooking
Golab
work safety, 1956
price: 300 €Wlasciwe sprzeganie taboru –
gwarancja bezpieczenstwa
Proper coupling of rolling stock -
security guarantee
Waldemar Swierzy
work safety, 1956
price: 500 €

bhp poster

Chroni palce
Protect fingers
Anorawska-Fiedorowicz
work safety, 1957
price: 120 €
movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist
For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl