WARSAW
posters

Warszawa
Warsaw
Waldemar Swierzy
promotion; 1998; size B1
price: 30 €

Warszawa
Plac zamkowy
Warsaw
The Castle Square
Gliniana Kura
size: 48 x 68 cm
price: 15 €

Warszawa
Pałac Kultury i Nauki
Warsaw
Palace of Culture
and Science
Gliniana Kura
size: 48 x 68 cm
price: 15 €Warsaw
where magic reigns
Rafal Olbinski
promotion, 2017
size A1
price 20 €

 


Warszawa; Warsaw
Wiesław Wałkuski
promotion, 2016R,
size A1
price: 30 €

Dzień Starówki 2008
size: 41x58 cm
price: 15 €Warszawa Pałac Kultury
Warsaw Palace of Culture
Dorota Lincow
size B1
price: 15 €
Warszawa Syrenka
Warsaw Mermaid
Józef Wilkoń
1998; size B1
price: 30 €Warszawa w karykaturze
Warsaw in caricature
Eryk Lipiński
exhibit
price: 45 €Warszawska Syrenka
Warsaw Mermaid
Eryk Lipiński
movie, 1956; size A1
price: 320 €
Varsovia
Remiszewski
size B1
price: 25 €Poland
 Warsaw invite you
Waldemar Swierzy
promotion, size B1
price: 375 €Warszawa; Dorożka
Warsaw; Cab
Józef Wilkoń
promotion, 1998
price: 60 €Warszawska premiera
Warsaw premiere
movie, 1958
price: 320 €
Teatr Wielki Warszawa
promotion, 1838R
size B1
price: 25 €Muzeum Techniki
Museum of Technology
Witold Janowski
exhibition, price: 40 €Varsó
Bogusław Lustyk
size B1, 1972
price: 120 €Noc Muzeów
size B1, 2011
price: 30 €
Apartament Ksiecia
Jozefa Poniatowskiego
Prince Jozef Poniatowski's apartment
exhibition
size B1, price: 30 €Stanislaw August
Ostatni Krol Polski
Stanislaw August,
The last King of Poland
exhibition, size B1, 2011
price: 30 €Niedzielny Poranek
Sunday Morning
Eryk Lipiński
movie, 1955; size A1
price: 625 €Szkice Warszawskie
Warsaw Drawings
Marian Stachurski
movie, 1969; size A1
price: 320 €
Lalka
Doll
Jerzy Skarżyński
movie, size A1
price: 200 €Muzeum Techniki
Museum of Technology
Witold Janowski
exhibition
price: 40 €Ulica graniczna
Border Street
Eryk Lipiński
movie, 1948R; size A1
price: 375 €Warszawa
Warsaw
Jan Knothe
movie
price: 1500 €
Warszawa Stare Miasto
Warsaw The Old Town
Dorota Lincow
price: 25 €Dni Starówki
The Old Town Days
promotion, 2004
price: 15 €Paryz-Warszawa bez wizy
Paris-Warsaw without visa
movie, 1967
price: 320 €

Miss World Contest, Warsaw
Rafal Olbinski
event 2006;
size B1
price: 45 € Festiwal Muzyki Dawnej
na Zamku Królewskim
w Warszawie
Festival of Early Music
at The Royal Castle
in Warsaw
Urbaniak
event 2006;
size B2Warszawa w Sztuce - 75
Warsaw in Art - 75
Hubert Hilscher
exhibition, 1975;
size B1
price: 200 €Miasto cudów
City of wonders
Tomasz Rumiński
theatre; 1971;
size A1

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


If you have any questions regarding Polish posters please contact us:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl