WARSAW
posters
page 2

Warsaw posters:   1   2   3

singer festival poster

VIII Festiwal Kultury Żydowskiej
VIII Jewish Culture Festival
Lech Majewski
promotion; 2011; size B1
price: 25 €

singer festival poster

IX Festiwal Kultury Żydowskiej
 IX Jewish Culture Festival
Lech Majewski
promotion; 2012; size B1
price: 25 €

singer festival poster

XII Festiwal Kultury Żydowskiej
XII Jewish Culture Festival
Lech Majewski

promotion; 2015; size B1
price: 25 €

singer festival poster

XIII Festiwal Kultury Żydowskiej
XIII Jewish Culture Festival
Lech Majewski
promotion; 2016; size B1
price: 25 €
Varsovia
Remiszewski
size B1
price: 25 €Poland
 Warsaw invite you
Waldemar Swierzy
promotion, size B1
price: 375 €Warszawska premiera
Warsaw premiere
movie, 1958
price: 320 €Podróż po Warszawie
A trip to Warsaw
Andrzej Krauze
theatre
price: 90 €
Teatr Wielki Warszawa
promotion, 1838R
size B1
price: 25 €Muzeum Techniki
Museum of Technology
Witold Janowski
exhibition, price: 40 €Varsó
Bogusław Lustyk
size B1, 1972
price: 120 €Noc Muzeów
size B1, 2011
price: 30 €


poniatowski poster

Apartament Księcia
Józefa Poniatowskiego
Prince Jozef Poniatowski's
apartment
exhibition
; size B1
price: 20 €

warsaw poster

Stanisław August
Ostatni Król Polski,
Stanislaw August
The last King of Poland
exhibition; 2011; size B1
price: 30 €

warsaw poster

Szkice Warszawskie
Warsaw Drawings
Marian Stachurski
movie; 1969; size A1
price: 320 €

warsaw poster

Wiesław Grzegorczyk Plakaty
Wieslaw Grzegorczyk Posters
Wieslaw Grzegorczyk
exhibition, 2005, size B1
price: 25 €

Lalka
Doll
Jerzy Skarżyński
movie, size A1
price: 200 €Muzeum Techniki
Museum of Technology
Witold Janowski
exhibition
price: 40 €Ulica graniczna
Border Street
Eryk Lipiński
movie, 1948R; size A1
price: 375 €Warszawa
Warsaw
Jan Knothe
movie
price: 1500 €


Warsaw posters:   1   2   3

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl