POLISH MOVIE POSTERS

Polish movies:   1   2   3   4   5     6   7   8   9   10   11   12   13    14*   by directors:   Kieslowski   Wajda   Zanussi

Nikt nie wola
No one is calling
Kutz K., Marcinkowska Z.
Eryk Lipinski
movie; 196?; size A1
price: 625 €

Obrazki z zycia
Pictures of life
Himilsbach J.
Jakub Erol
movie; 1976; size A1
price: 225 €

Ocalić miasto
Save the city
Łomnicki J.
J. Krzyzanowski 
movie; 197?; size A1
price: 75 €

Orzel i reszka
Heads and tails
Filipski R.
Waldemar Swierzy

movie; 1974; size A1
price: 200 €
Ostatni swiadek
The last witness
Batory J., Mikulski S.
Wiktor Gorka
movie; 1969; size A1
price: 300 €Ostatnie dni
The last days
Passendorfer J.
Waldemar Swierzy
movie; 1969; size A1
price: 200 €Panienka z okienka
Kaniewska M., Raksa P.

movie; size A1
price: 125


Perła w koronie
Pearl in the crown
Kutz K., Pieczka F.,
Łukaszewicz O.
Julian Palka
movie; size A1; 197?

price: 300 €Poradnik matrymonialny
Matrimonial guide
Janowska A., Łapicki A.
Janusz Rapnicki
movie; 196?; size A1

price: 150 €Poslizg
Slide
Łomnicki J. Englert J.
Waldemar Swierzy
movie; 1972; size A1
price: 375 €Potop
The Deluge
Hoffman J. Olbrychski D. Braunek M.

movie; 1973; size A1
price: 100 €
Potop
The Deluge
Hoffman J., Olbrychski D.
Braunek M.
Eryk Lipinski
movie; 1973; size A1

price: 200 €


Potop
The Deluge
Hoffman J., Olbrychski D.
Braunek M.
Eryk Lipinski
movie; 1973; size A1
price: 200 €Prom
Ferry
Siemion W. Opania M. Starostecka E.
Marian Stachurski
movie; 1970; size A1
price: 150 €Prom
Ferry
Siemion W. Opania M. Starostecka E.
Marian Stachurski
movie; 1970; size A1
price: 150 €Polish movies:   1   2   3   4   5     6   7   8   9   10   11   12   13   14  *   by directors:   Kieslowski   Wajda   Zanussi

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl