Social, work safety,
political postersTeraz mozesz czyscic
You can clean it now
Gorka Wiktor
work safety; 1957
size: 68 x 48 cm
price: 150 €
Czysc maszyne po wylaczeniu
w calkowitym bezruchu
Clean the machine only
after it stops
Gorka Wiktor
work safety; 1956
size: 68 x 48 cm
price: 150 €W zasiegu ramienia zurawia
grozi smierc lub kalectwo
Death or cripple
in a reach of the crane
Gorka Wiktor
work safety; 1954
size: 68 x 48 cm
price: 130 €Kabel może znalezc
się pod napieciem
The cable may become live
Gorka Wiktor
work safety, 1957
price: 230 €
Bezpieczna wymiana slupa
Safe pole replacement
Teodorczyk
work safety
price: 300 €Brakoróbstwo
Wastage
propaganda
price: 150 €Chroni palce
Protects fingers
Anorawska-Fiedorowicz
work safety; 1957
price: 120 €Chroni zdrowie
Protects the health
Teodorczyk
work safety
price: 150 €
Człowiek blisko..koło z rzutka
Man close..wheel with dart
Janiszewski
work safety
price: 150 €Formy odlewnicze ustawiaj
prawidlowo
Place the molds properly
Teodorczyk
work safety
price: 180 €Gapa - postrach kierowców
Dreamer - drivers's terror
Anorawska-Fiedorowicz
work safety; 1957
price: 275 €Bede uwazal przy pracy-
pamietam o tobie
I will be carefull at work-
I remember about you
A. Kowalewski
work safety
price: 275 €
Lepiej dwa razy się
zabezpieczyc-niz raz spasc
Better protect yourself twice-
than fall down once
work safety
price: 300 €Mydła tylko ze znakiem „Jelen”
Soaps only with the sign „Jelen”
Cherka
work safety, 1958
price: 750 €Nawet może spadac
May even fall
Penciak
work safety; 1956
price: 200 €Na Mazurach i Pojezierzu Augustowskim
On Masuria and Augustow
Lake District
Srokowski
promotion
price: 300 €
Nigdy ręką
Never by hand
Przygodzki
work safety
price: 180 €On tez jechal
He also drove
Wenzel
work safety, 1957
price: 200 €Pamietaj o uziemieniu
Remember about the ground
Przygodzki
work safety; 1954
price: 150 €Pamietaj, przed praca poznaj przepisy BHP
Remember, before work
learn the rules of BHP
G. Majewski, Slomczynski
work safety, 1957
price: 150 €
Panie Kierowco proszę
uwazac na dzieci!
Driver sir, please watch
out for children!
Czechowicz
work safety
price: 100 €Podczas ruchu maszyny
During the machine's movement
Kowalewski
work safety
price: 75 €Pirat; Pirate
work safety
price: 375 €Pracuj z osłona
Work with the cover
Gawrys
work safety
price: 180 €
Prawidlowe metody pracy gwarancja twego bezpieczenstwa
Correct working methods
guarantee your safety
Janiszewski
work safety
price: 130 €Spadnie tylko kamien
Just a stone falls down
work safety
price: 180 €Sprawdzaj brak napiecia
tylko wlasciwymi wskaznikami
Check the lack of tensions just
with correct indicators
Janiszewski
work safety, 1955
price: 150 €Stosuj osłone –
unikniesz porazenia
Use the cover –
you will avoid a paralysis
Gawrys
work safety, 1954
price: 225 €
Tak zabezpieczyles –
mozesz jechac
So you have secured -
you can go
Przygodzki
work safety, 1956
price: 130 €Tak przetaczaj,Tak otwieraj
So marshal, so open
Wenzel
work safety, 1955
price: 180 €Przed praca sprawdz prawidlowe
dzialanie oslon zabezpieczajacych
Before work check correct operation of security covers
Przygodzki
work safety
price: 130 €Tep muchy
Exterminate flies
Mroszczak
work safety
price: 600 €
Tu bezpiecznie, Tu grozi smierc
Here safely, Here is death
Janiszewski
work safety, 1956
price: 220 €Tylko tak!
Only this way!
Kobak
work safety, 1957
price: 220 €Unikniesz wypadku
Avoid an accident
Bocianowski, Gorka
work safety
price: 120 €Uratowala je krew
Blood save them
Zagorski, Szaybo
social
price: 75 €
Uszkodzonie oprzyrządowanie,
ryzykujesz życiem
Faulty instrumentation,
risking your life
Kowalewski
work safety, 1953
price: 150 €Uwaga odskocz w skos do tyłu
Warning, jump back
Kowalewski
work safety
price: 180 €Uziemiles –
pracujesz bezpiecznie
You've grounded –
you work safely
Przygodzki
work safety
price: 150 €Walka z pylem to walka o zdrowie
The fight against dust is the fight for health
Przygodzki
work safety
price: 75 €
W czasie pracy czerpaka
nie przebywaj w wagonie
During the scoop's work
don't be inside the carriage
Piotrowski
work safety, 1954
price: 350 €Woda toaletowa Chat Noir
Eau de toilette Chat Noir
Grabianski, 1959
promotion
price: 500 €Wszystkie oczy
zwrocone na BHP
All eyes on BHP
Kowalewski
work safety
price: 150 €Wylacz, poczekaj, czysc
w zupelnym bezruchu
Turn off, wait, clean
the machine after it stops
Kowalewski
work safety
price: 150 €
Zaloz oslone
Put on the cover
Przygodzki
work safety, 1956
price: 150 €Zanim odpalisz,
tak zabezpiecz dojscia
Before running,
so secure reaching
Przygodzki
work safety
price: 100 €Zatruwa twoją krew
Poisons your blood
Przygodzki
work safety
price: 350 €Zetrzyj, nie narazaj
siebie i innych
Wipe, don't expose
yourself and others
Laurman-Waszewska
work safety, 1957
price: 180 €
Zbierajcie odpadki uzytkowe
Reclaim waste utility
Janiszewski
work safety
price: 150 €Zglos usterki i uszkodzenia
Report faults and damage
Przygodzki
work safety, 1958
price: 130 €Alkohol wrog drog
Alcohol roads enemy
Skorwider
2007, work safety
price: 25 €


Bez osłony nie frezuj
Don't mill without any cover
Waszewski
work safety, 1959
price: 250 €

Bezpiecznie...i jak po masle
Safely...and swimmingly
Teodorczyk
work safety, 1954
price: 300 €

BHP moj najlepszy przyjaciel
BHP my best friend
Kobak
work safety, 1956
price: 200 €Chron rece – beda ci sluzyc cale życie
Protect your hands – they will be
serv you all your life
Przygodzki
work safety
price: 150 €

Kiermasz najnowszych materialow
Fair of the newest fabrics
Byszewska
work safety
price: 750 €

Klucz do skrzyni – to klucz to bezpieczenstwa
Key to the chest – key to safety
Kociszewski, Swietlik
work safety
price: 400 €Nie bierz z niego przykladu
Don't follow his exaple
Kajetan Szczurek
work safety
price: 250 €

Nie podchodz - strefa niebezpieczna
Don't come - danger zone
Gorka Wiktor
work safety, 1955
price: 400 €

Odpowiednia oliwiarka do każdego zakamarka
Right lubricator into every corner
Waldemar Swierzy
work safety, 1954
price: 700 €Pyl ; Dust
Przygodzki
work safety
price: 200 €

Rapid pierze szybko i dokladnie
Rapid washes quickly and accurately
Bocianowski
promotion, 1958
price: 750 €

Skonczyles robote – zdaj do magazynu
You finished your work – rely to the magazine
Slomczynski
work safety
price: 170 €Tak trzymaj – ochronisz palce
Hold the hands like this –
you'll protect your fingers
Janiszewski
work safety, 1956
price: 300 €

Tak zabezpiecz
Protect like this
Teodorczyk
work safety
price: 400 €

Tu pospiech drogo kosztuje
Rush here can cost you dearly
Kobak
work safety, 1957
price: 500 €ABC bezpiecznego spinania
ABC of safe hooking
Golab
work safety, 1956
price: 300 €Wlasciwe sprzeganie taboru –
gwarancja bezpieczenstwa
Proper coupling of rolling stock -
security guarantee
Waldemar Swierzy
work safety, 1956
price: 500 €

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist
For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl