POLAND
posters

Poland posters:   1   2   3   4   51-szy Ogólnopolski Turystyczny
Rajd Pieszy P.T.T.K
I. Pakulski
event; small size

price: 300 €L'ete d'etudiantes
en Pologne avec Almatur

Witold Janowski
size B1
price: 50 €The Polish Landscape
size B1
price: 30 €

Sopot; Grand Hotel
Gliniana Kura
size: 48 x 68 cm

price: 15 €La Pologne
Jerzy Czerniawski

promotion, 1980, size B1
three language versions
English, French, Italian
price: 200 €The Truck Factory
Starachowice Poland

Marek Mosiński
promotion, 1981, size B1
price: 100 €

Club Polnischen
Versager
Klub Polskich
Nieudaczników
Roman Kalarus
size B1
price: 40 €Polen
Roman Kalarus
promotion; size B1
price: 50 €

Polish cartoonists
Byskiniewicz
exhibition; size B1
price: 90 €

III Ogólnopolski Festiwal
Folklorystyczny Płock
20-22.VI.1969r
III National Folk Festival
in Płock 20-22.VI.1969
Papierski
promotion; 1969; size B1


Kraków; Cracow
promotion; size B1

Poland posters:   1   2   3   4   5

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl