Polish Poster Gallery Home Page Political & propaganda
posters page 2 of 4

Wracajcie Lipinski

Wracajcie do ojczyzny

Come back to homeland

Lipinski Eryk
propaganda poster 1955
size 68x48cm

dni morza

Dni morza

The Sea Days

Gorka Wiktor
propaganda poster 1952
size B1

Rolniku! Kontraktuj tuczniki

Rolniku! Kontraktuj tuczniki
otrzymasz paszę i węgiel

Farmer! Supply porkers,
you'll receive fodder and coal

Gorka Wiktor
propaganda poster 1954
size A1

tomaszewski propaganda poster realizujemy

Realizujemy ambitne zadania

We fulfill ambitious tasks

Tomaszewski P.
propaganda poster 1975
size B1


unity of the nation

Jedność narodu

Unity of the Nation

Mysyrowicz W.
propaganda poster 1980
size B1

jasinski propaganda poster

Polska rośnie w siłę
a ludzie żyją dostatniej

Poland grows in strength and
the people live more wealthy

Jasiński J.
propaganda poster 1972
size B1

may day propaganda poster may day propaganda poster

1 Maja święto ludzi pracy

May Day, holiday of the working people

Rumiński T.
propaganda poster 1976
size 2 x B1


communist party propaganda poster

Przewodzi partia

The Party leads

Śliwka K.
propaganda poster 1973
size B1

communist party propaganda poster

Partia

The Party

Śliwka K.
propaganda poster 1977
size B1

communist party propaganda poster

PZPR wierna
robotniczej tradycji

The Party, faithful
to workers' tradition

Mosiński M.
propaganda poster 1970s
size B1, B2

communist party propaganda poster

7-my Zjazd PZPR, program
partii naszym programem

Program of the Party
is our program

Chyliński H.
propaganda poster 1975
size B1

Na 50-lecie ZSRR

Na 50-lecie ZSRR

For the 50th Anniversary
of the Soviet Union

Gorka Wiktor
propaganda poster 1972
size B1

zelek propaganda poster

25 lat PRL

25 years of the
People's Republic of Poland

Zelek Bronisław
propaganda poster 1969
size B1

olbinski propaganda poster

Rocznica wyzwolenia
Warszawy

Warsaw Liberation
Anniversary

Olbinski Rafał
propaganda poster 1975
size B1

poland propaganda poster

Polska Ludowa

People's Poland

Śliwka K.
propaganda poster 1974
size B1


movie posters theater posters circus posters music posters other posters
artists index poster books poster gallery sale information pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Rynek Starego Miasta 23, 00-272 Warszawa, Polska
e-mail: gallery@poster.com.pl
tel. fax: (+48 22) 831 93 06