Polish Poster Gallery Home Page Political & propaganda
posters page 4 of 4

czerniawski propaganda poster

Rocznica wyzwolenia
Warszawy

Warsaw Liberation
Anniversary

Czerniawski Jerzy
propaganda poster 1975
size B1

czerniawski propaganda poster

Zbieramy plony jesieni

Collecting the autumn harvest

Czerniawski Jerzy
propaganda poster 1974
size B1

Centralne dożynki Białystok '73

Centralne dożynki Białystok '73

Central harvest home
festival Bialystok'73

Ruminski T.
propaganda poster 1973
size B1

polish propaganda poster

PRL wspólnym dziełem
naszych serc, umysłów i r±k

Poland, common work of our
hearts, minds and hands

¦liwka K.
propaganda poster 1974
size B1


polish propaganda poster

Naród, ojczyzna, państwo

Nation, homeland, state

Waszewski Z.
propaganda poster 1972
size B1

1 maja poster

Niech żyje 1 Maja

Long live May Day

Gierałtowski K.
propaganda poster 1970s
size B1

Never-ending Story

Never-ending Story

Grzegorczyk Wiesław
political poster 1995
size B1


polish propaganda poster

¦więto Odrodzenia

Rebirth Holiday

Kud
propaganda poster 1978
size B1


movie posters theater posters circus posters music posters other posters
artists index poster books poster gallery sale information pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Rynek Starego Miasta 23, 00-272 Warszawa, Polska
e-mail: gallery@poster.com.pl
tel. fax: (+48 22) 831 93 06