RYSZARD KAJA
Posters

1  2   3 

poster gdansk, ryszard kaja

Gdansk Stocznia

Gdansk Shipyard
Ryszard Kaja
promotion; 2014; size B1
price: 40 €

wawel

Wawel Kraków

Wawel Hill, Cracow
Ryszard Kaja
promotion; size B1
price: 40 €

poster sopot, ryszard kaja

 Sopot
Sopot - Polish Sea Resort
Ryszard Kaja
promotion; 2013; size B1
price: 40 €

poster wolsztyn ryszard kaja

 Wolsztyn
Ryszard Kaja
promotion; 2017; size B1
price: 40 €poster hel peninsula, ryszard kaja

Hel
Hel Peninsula
Ryszard Kaja
promotion; 2015; size B1
price: 40 €

poster dog's field, psie pole, ryszard kaja

Wroclaw - Psie Pole
Wroclaw - Dog's Field
Ryszard Kaja
promotion; 2015; size B1
price: 40 €

1poster biebrza kaja

Biebrza
Ryszard Kaja
promotion; 2012; size B1
price: 40 €
ask about avaibility

grek zorba

Grek Zorba
Zorba The Greek
Ryszard Kaja
theater; 1990; size B1
price: 20 €hagiht szymanowski

Hagith
Karol Szymanowski
Ryszard Kaja
opera; 2005; size B1
price: 30 €

akt rownolegly

Akt Równoległy
Bedside Manners

Ryszard Kaja
theater; 2014; size B1
price: 30 €

satyrykon

Satyrykon 2007
Satiricon 2007
Ryszard Kaja
exhibition; 2007; size B1
price: 40 €

raj dla opornych

Raj dla opornych
Henry and Alice: Into The Wild
Ryszard Kaja
theater; 2015; size B1
price: 30 €madame butterfly

Madame Butterfly
Puccini
Ryszard Kaja
opera; 2015size B1
price: 20 €

tosca

Tosca
Puccini
Ryszard Kaja
theater; 2005; size B1
price: 40 €

taaaki plakat

Taaaki Plakat
Wiktor Górka
Ryszard Kaja
exhibition; 2013; size B1
price: 50 €baba chanell

Baba Chanel
Masuria in Winter
Ryszard Kaja
theater; 2012; size B1
price: 30 €
1   2   3   

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


If you have any questions regarding Polish posters please contact us:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl