MACIEJ URBANIEC 
Posters

Festiwal Folklorystyczny
Ziem Nadwiślańskich
Maciej Urbaniec
music; 1968; size B1
price: 120 €Na dnie
Maciej Urbaniec
theater; 1972
price: 150 €Rozmowa w domu
Państwa Stein
Maciej Urbaniec
theater; 1977; size A1
price: 70 €Proba lotu
Trying to flight
Maciej Urbaniec
theater; 1980; size A1
price: 60 €
Tragiczne dzieje  doktora Faustusa
Tragical History
of Doctor Faustus
Marlowe

Maciej Urbaniec
theater; 1975
price: 130 €Wieczor Trzech Kroli
Twelfth Night Or What
You Will
Shakespeare
Maciej Urbaniec
theater; 1973; size B1
price: 60 €Cyrk; akrobatka na koniu
Circus; acrobat on horse
Maciej Urbaniec
circus; 1973; size B1
price: 163 €


Cyrk; akrobatka
na trapezie
Circus; acrobat
on trapeze
Maciej Urbaniec
circus; size B1
price: 300 €poster jazz-jamboree-73 maciej-urbaniec

Jazz Jamboree 73
Maciej Urbaniec
music; 1973; size B1
 price: 375 €

Cyrk; Mona Lisa
Maciej Urbaniec
circus; 1970; size B1
 price: 300 €

Cyrk; Kobieta na
monocyklu
Circus; Woman on
Monocycle
Maciej Urbaniec
1979R; size A1
price: 45 €1 maja
May Day

Maciej Urbaniec
propag.; 1975; size B1
price: 170 €sport poster

Europejskie Młodziezowe
Igrzyska Olimpijskie
European Junior Athletic
Championship
Maciej Urbaniec
sport; 1964; size B1
price: 375 €

spartakiada 64

Spartakiada '64
Athletic meet 'Spartakiada' 1964
Maciej Urbaniec
sport; 1964; size B1
price: 400 €


zawody narciarskie

XIX Międzynarodowe Zawody
Narciarskie, Zakopane
19th International
Skiing Competition, Zakopane
Maciej Urbaniec
sport; 1964; size B1
price: 450 €

poster iredynski maciej-urbaniec

Iredynski
Maciej Urbaniec
theater; 1975; size A1
price: 200 €

 

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


If you have any questions regarding Polish posters please contact us:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl