STASYS EIDRIGEVICIUS
posters page 7 of 11

stasys posters:   1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11.   prices  .   books  .  Sen Srebrny Salomei
Słowacki J.

Stasys Eidrigevicius
theatre; 1989; size B1

price: 80 €
Ost West Kontakte
Stasys Eidrigevicius
event; 2002; size B1
price: 75 €

II Międzynarodowy
Salon Plakatu Paryż
II International Salon
de Affiche Paris
Stasys Eidrigevicius
exhibit; 1987; size B1
price: 150 €Stasys Museo Nacional
de la Estampa
Stasys Eidrigevicius
exhibit; 1995; size A1

price: 105 €

Miej własną politykę
Have your own politics
Stasys Eidrigevicius
promotion; size B1

price: 75 €
Pogrzeb ptaka
The Burial of a Bird 
Stasys Eidrigevicius

size 84 x 65 cm
price: 30 €
Polska zabawka, tradycja
i współczesność
Polish toy, tradition and
the present day
Stasys Eidrigevicius
exhibit; size B1
price: 75 €Stasys ze zbiorów
Krzysztofa Dydo
Stasys from the collection
of Krzysztof Dydo
Stasys Eidrigevicius
exhibit; 1995; size B1
price: 25 €
Pierwsze
Polsko-Francuskie
Triennale Grafiki
First Polish-French
Triennial of Graphics
Stasys Eidrigevicius
event; 1990
size 60 x 43 cm
price: 50 €Przegląd sztuk o tematyce religijnej w Częstochowie
Review of religious arts
in Częstochowa
Stasys Eidrigevicius
theatre; 1981; size B1
price: 50 €

Obra Teatral De Witkacy
Stasys Eidrigevicius
theater; 1987
size 58 x 82 cm
price: 90 €


Pułapka na myszy
Mousetrap
Christie A.
Stasys Eidrigevicius
theatre; 1989; size B1
price: 90 €
Retrospektywa 1973-1993
Retrospective 1973 - 1993
Stasys Eidrigevicius
exhibit; 1993; size B1
price: 40 €
Paszporty do Europy
Passports to Europe
Stasys Eidrigevicius
promotion; 2002; size B1

price: 80 €Schach und Kunst
Stasys Eidrigevicius
event; 1991; size A1
price: 155 €stasys posters:   1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11.   prices  .   books  .  

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

sitemap

For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl