MIECZYSLAW GOROWSKI
posters page 2 of 3

mieczyslaw gorowski - posters:   1  2  3  4  5 .  prices  .  books
Chory z urojenia
The Hypochondriac
Moliere
Mieczyslaw Gorowski
theater poster
2002; size B1
price: 30 €Simon Boccanegra
Giuseppe Verdi
Mieczyslaw Gorowski
opera; 1997; size B1
price: 40 €

Absolut Warhola
Warhol's Absolute
Mucha S.
Mieczyslaw Gorowski
movie poster
2001; size B1
price: 70 €
Jarmark galicyjski
Mieczyslaw Gorowski
event; 1993; size B1
price: 30 €6 pielgrzymka
Ojca Swietego do Ojczyzny
Mieczyslaw Gorowski
event; size B2
price: 125 
€Quo Vadis
Mieczyslaw Gorowski
commemorative; 1987; size A1
price: 50 €
Stulecie Towarzystwa
Chirurgow Polskich
Centenary of the Polish Surgical
Association
Mieczyslaw Gorowski
event; 1986; size A1
price: 60 €Olivier, Olivier
A. Holland
Mieczyslaw Gorowski
movie; 1994; size B1
price: 38 €
Expo Sevilla
Mieczyslaw Gorowski
event; 1992; size B1
price: 20 €


Cz³owiek z La Manchy
Man of La Mancha
Leight M, Wasserman D, Darion J.
Mieczyslaw Gorowski
theater; 1997; size B1
price: 30 €Kultura zydowska
w plakacie polskim
Jewish Culture in Polish Poster
Mieczyslaw Gorowski
exhibition poster, 1989R; size B1
price: 60 €Hommage a Chagall
Tribute to Chagall
Mieczyslaw Gorowski
promotion; 1994; size B1
price: 40 €mieczyslaw gorowski - posters:   1  2  3  4  5 .  prices  .  books

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

main page


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl