JERZY CZERNIAWSKI

czerniawski posters:   1   2   3   4  .  pricelist   .  originals   .  biographyFernando Krapp napisał  do mnie ten list
Fernando Krapp wrote me this letter
T. Dorst
Jerzy Czerniawski
theater; 1995; size B1
price: 25 €Z przeszłości Mongolli
From the Past of Mongolia
Jerzy Czerniawski
exhibition; 1980; size B1
price: 75 €
Laka wietnamska
Vietnamese Lackuework
Jerzy Czerniawski
exhibition; 1989; size B1
price: 60 €

Zabobon czyli Krakowiacy i Górale
Superstition, or the Cracovians
and the Mountaineers

Jerzy Czerniawski
theater; 1979; size B1
price: 20 €Zanim nadejdzie dzień
Until day comes
Janczar K.
Jerzy Czerniawski
movie; 1976; size B1
price: 90 €Karty pocztowe
Postcards
Jerzy Czerniawski
exhibition; 1985; size B1
price: 50 €
Cyrk; Lew - Gladiator
Circus; Lion – Gladiator
Jerzy Czerniawski
circus poster, 1977; size B1
price: 45 €Święto Borysa
A Party for Boris
Bernhardt T.
Jerzy Czerniawski
theater; 1976; size B1
price: 75 €Constans
Zanussi K.
Jerzy Czerniawski
movie; 1980; size B1
price: 40 €
Carmina Burana
Orff C.
Jerzy Czerniawski
theater; 1980; size A1
price: 75 €Studium o Hamlecie
Study of Hamlet
Shakespeare ac.
Jerzy Czerniawski
theater; 1975; size B1
price: 30 €Drzewo pragnień
A tree of desires
Abuładze T.
Jerzy Czerniawski
movie; 1978; size B1
price: 90 €


czerniawski posters:   1   2   3   4  .  pricelist   .  originals   .  biography

movie posters

theater posters

circus posters

music posters

other posters

artists index

poster books

poster gallery

sale information

pricelist


For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Piwna 28/30, 00-265 Warszawa, Polska
e-mail: warsaw@poster.com.pl