link to Polish Poster Gallery Home Page   PROPAGANDA POSTERS
CALENDAR 2011

Propaganda Posters Calendar 2011

   MAKE AN ORDER >>

WORKERS' WALL CALENDAR 2011

Polish communist propaganda posters
13 illustrated pages, Polish text with English translation
size: 33.5 x 49 cm. (13.2 x 19.3'')
Price 10 €uro
   calculate price in other currencies
shipping rates:
1 copy - Europe: 8 €uro  US &America: 9 €  rest of the world: 13 €
2-3 copies - Europe: 12 €  US & America: 14 €  rest of the world: 22 €
january april june

cover
  Front cover: Przestań pić! Chodź z nami budować szczęśliwe jutro.
  Stop drinking! Come to build a happy tomorrow with us.

  Pages:

 1. Uprzejmie i szybko obsługujemy ludzi pracy. Polite and speedy at the service of the working people. 1953
 2. Są czarni, których Wuj Sam lubi. There are some Blacks Uncle Sam likes.
 3. Kobieto, wstępuj w szeregi doręczycielek. Woman, join the mail staff. 1953
 4. Szaber, łapownictwo, kradzież nie popłaca. Looting, bribery, theft. They do not pay off.
 5. Komunizm - to władza radziecka plus elektryfikacja. Communism is the power of the soviets plus electrification. 1955
 6. Każdy wzorowy saper chlubą naszej jednostki. Every model sapper is the pride of our military unit.
 7. Nasze szczytne obowiązki przed terminem wykonamy żyznej ziemi plon bogaty ludowemu państwu damy. Kułak pazurami zachłannymi chce zagarnąć wszystko zboże i gromadzi od lat ziarno w spichrzu, chlewie i oborze. We shall meet our noble obligations before the closing date and the rich yield of our fertile soil we shall give to People's State. Kulak wants to seize all crops with his greedy claws and has been acumulating crops for years in his granary, piggery and cowshed. 1951
 8. Wiecie kumie, ta maszyna spełnia od razu cztery czynności: kosi, młóci, słome snopkuje i wypiera kułaka. You know, my fellow, this machine does four things at the time: mowing, threshing, sheafing and chasing the kulak away. 1951
 9. 10 lat temu lud walczył, zdrajcy reakcyjni uciekali. 10 years ago the people were fighting, the reactionary traitors were running away. 1949
 10. Miliony na wybory. U nas, u nich. Election millions. In our land and theirs.
 11. Na zarażonych pchłach daleko nie zajadą. They won't get far on infected fleas.
 12. Koledzy po fachu. Birds of feather.


movie posters theater posters circus posters music posters other posters
artists index poster books poster gallery sale information main page

For detailed information please contact us on:
Galeria Plakatu, Rynek Starego Miasta 23, 00-272 Warszawa, Polska
e-mail: gallery@poster.com.pl
tel. fax: (+48 22) 831 93 06